Potensproblem

Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors sexuella njutning i relation till samlag. Ett exempel är att män mycket oftare än kvinnor får orgasm under ett vaginalt samlag. Med det är det inte sagt att själva penetreringen i sig inte är njutbar för kvinnor, endast att det stora flertalet kvinnor, cirka 75 procent, lättare får orgasm genom klitorisstimulering än genom enbart samlag. 

Onani är för många den allra vanligaste sexuella aktiviteten. Varannan man och var fjärde kvinna mellan 57 och 85 år onanerar, oavsett om de har en partner eller ej.

Det är vanligt att vid enstaka tillfällen ha svårt att få stånd men efter 30 års ålder drabbas drygt var tionde man av mer allvarliga problem. Varannan 50-åring har till och från problem med potensen. I en enkätstudie på fler än 3000 män i Sverige fann man att risken för problem ökade 10-falt vid en jämförelse mellan åldrarna 45 till 65 år. I en annan studie fann man att hos de över 70 år hade hälften fått problem.

Den sexuella förmågan hos mannen beror på lusten som sitter i hjärnan och förmågan som sitter i penis. Avgörande är också att förbindelsen mellan de två är intakt. En potent man har varje natt 2-5 erektioner under den så kallade REM-sömnen.

Erektil dysfunktion

Tidigare kallades bristande funktion impotens men numera går det under namnet erektil dysfunktion (ED). Man anser att 80% beror på sjukdomar och en vanlig sådan orsak är diabetes. Det kan också vare ett tidigt tecken på sjukdomar i hjärta och blodkärl. Blodflödet till penis måste öka ca 25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma. Detta ställer stora krav på kärlsystemet. Resten, 20%,  anses bero på psykologiska problem som stress. 

Manligt könshormon, testosteron, är nödvändigt för normal utveckling och funktion. Från 40-årsåldern börjar testosteron att sjunka i kroppen men oftast inte så mycket att det påverkar förmågan att få stånd. Om man har kvar lusten men inte kan få stånd så är sällan testosteronbrist orsaken.

Referenser
Stranne J, Malmsten UGH, Areskoug B, Milsom I, Molander U, Peeker R. The rate of deterioration of erectile function increases with age: results from a longitudinal population based survey. Scand J Urol. 2019;53(2-3):161-165.
 

Varför?

 • Hjärt- kärlsjukdom. Ofta föregår impotensen hjärt- kärlsjukdom med tio år. Därför ska man inte låta bli att berätta om sina problem när man kommer till doktorn. Skador på kärlen, början på åderförkalkning och högt blodtryck kan orsaka impotens.
 • Diabetes – fyrdubblar risken för impotens. Både högt blodsocker och höga blodfetter kan hämma erektionen.
 • Prostataproblem tripplar risken för impotens. Vid operation kan nerver i området skadas.
 • Sömnstörningar, särskilt under inverkan av sömnstörande medel kan ge erektionsproblem på längre sikt. Under natten pågår erektionsträningsprogram, sover man inte ordentligt får man inte träna erektionen, vilket försämrar erektionen över tid.
 • Samlevnads- och psykiska problem. Erektion är en del av ett intrikat samspel mellan kropp och själ. Frånvaron av stånd är en aktiv process som kroppen ägnar sig åt större delen av sin vakna tid, och för att ståndet ska infinna sig krävs både att "bromsen" släpper som den ska och att gasen fungerar ( Stefan Arver).
 • Prestationspress – Är man rädd att misslyckas kan man drabbas av ett stresspåslag som effektivt motverkar erektionen.
 • Depression ökar risken för impotens 16 gånger. Ångest leder ofta till minskad sexlust.
 • Rökning. När du röker försämras blodcirkulationen. Det kan göra att du får svårare att få stånd.
 • Alkoholintag under en längre tid kan också göra det svårt att få stånd. Det beror på att alkoholen gör att nervcellerna inte fungerar som de ska. Om du dricker väldigt mycket alkohol vid ett enstaka tillfälle försämrar det också förmågan att få stånd.
 • Mediciner – exempelvis SSRI och blodtrycksmedicin kan ge potensproblem.
 • Missbruk av narkotika. Opiater som morfin och heroin sänker kroppens hormonsystem så att man inte längre fungerar sexuellt. 

Referenser
Sahin MO, Sen V, Gunduz G, Ucer O. Effect of smoking cessation on sexual functions in men aged 30 to 60 years. Int Braz J Urol. 2020;46(4):642-648
Rasmus Borgquist, Stefan Arver, Ralph Peeker. Erektil dysfunktion och andra manliga sjukdomar från hjärna till genitalia. (ISBN: 9789144085982)

Utredning

IIEF (International Index of Erectile Function) är ett frågeformulär som sjukvården använder för att kartlägga mannens uppfattning om den erektila funktionen. Den har fem olika frågeställningar med en skala ett till fem. Ett är ingen förmåga eller mycket svag medan fem är mycket stark. Den totala maximala poängen är 25 och en poäng under 21 betraktas som erektil dysfunktion. Poängen 1-7 graderas som svår,  8-11 som måttlig och 12-16 som mild.

Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret.

Vid ett besök i sjukvården gör läkaren en kroppsundersökning. Ofta undersöker hen också penisen och pungen. Det är också vanligt att du får mäta blodtrycket och lämna blodprover.
 

Uppfattning om den erektila funktionen

Ladda ned frågeformuläret IIEF (International Index of Erectile Function):

Sexuell funktion män (PDF) ››

Frågor för att avgöra orsaker till potensproblem

I tabellen ses skillnaden mellan orsaker till problemet 

Fråga

Psykologiska orsaker

Organiska som diabetes

Nattliga erektioner

ofta

sällan

Erektion vid onani eller med annan partner

ofta

sällan

Nyligen mycket stress

stor betydelse

liten betydelse

Oro inför sex

stor betydelse

liten betydelse

Beror på omständigheter som t.ex på semestern

stora skillnader

liten skillnad

Behandling

Livsstilsförändringar har stor betydelse och i en studie fann man förbättringar av att sluta röka.

Andra råd är viktreduktion vid övervikt och minskad alkoholkonsumtion. Mer motion för att främja blodcirkulationen är bra och speciellt knipövningar.

Behandling med psykoterapi kan hjälpa om besvären beror på psykologiska problem. Det kan till exempel vara samtal med en sexolog, en psykoterapeut, en psykolog eller en psykiatriker. Sexualterapi kan rekommenderas vid till exempel för tidig utlösning. Vanligen kan man bara få sådan terapi av privata utförare.

Hjälpmedel som säljs bland annat på internet och i sjukvårdsaffärer är penisring och vakuumpump. Penisringen trär du över penisen och som får blodet att stanna kvar i den. Det kan göra att den är hård tillräckligt länge för att kunna ha sex. Du bör inte använda penisring i mer än 20-30 minuter.

Vakuumpump används för att öka blodflödet till penisen. Den fungerar genom att du för in penisen i en plastcylinder som är ansluten till en liten sugpump. När luften sugs ur röret flödar blod ut i penisen, som växer i storlek. När penisen har fyllts färdigt har du stånd. Effekten förstärks av att du avslutar med att sätta på en penisring runt penisroten för att hindra att blodet rinner tillbaka. 

Idag finns ett flertal effektiva läkemedel som man kan pröva. De kan fås om man talar med sin husläkare som i första hand vill utesluta att man riskerar allvarliga biverkningar vilket är mycket ovanliga. Hälsokostpreparat har ingen bevisad effekt och är ofta dyrare än läkemedelsbehandling

Typer av läkemedel

PDE5-hämmare tas som tabletter och gör att blodflödet till penisen ökar och att svällkropparna kan fyllas med blod. När de sväller styvnar penisen. Läkemedlen gör inte att du får stånd, men gör det lättare att få stånd om du blir sexuellt upphetsad.
De finns under flera namn, från olika tillverkare. Några exempel är Viagra och Cialis. Skillnaden mellan de olika preparaten är hur snabbt de börjar verka och hur länge de verkar. De har också delvis olika biverkningar. Det varierar från person till person vilket läkemedel som man tycker fungerar bäst. Det är bra att pröva dig fram om du inte är nöjd med effekten. De ingår inte i högkostnadsskyddet. Det krävs recept för att få dem, men du får betala hela summan själv.

Mer information om läkemedlen och biverkningarna finns på https://www.fass.se/LIF/startpage

Viagra och Sildenafil. Tabletten 50 mg (kan höjas till 100 mg) tas 30 minuter före planerad sexuell aktivitet, max en gång/dygn, verkningstid varierar.

Vid biverkningar som ansiktsrodnad och huvudvärk, reducerar man dosen. Skall inte kombineras med nitroglycerinpreparat (ger blodtrycksfall) och vid synnervssjukdom.

Tadalafil (Cialis) 10 och 20 mg: har liknande verkningsmekanism som sildenafil, men effekten varar i ca 36 timmar som också kan användas med daglig dosering med men då i låg dos. Denna medicinering kan också förbättra besvär av godartad prostataförstoring.

Vardenafil (Levitra) och Avanafil (Spedra) är andra likande preparat. 

Några faktorer som kan påverka vilket preparat som patienten föredrar är: frekvens av sexuell aktivitet (hög frekvens talar för tadalafil med anledning av lång duration), samtidig förekomst av hjärtkärlsjukdom eller pågående antihypertensiv behandling (fördel för sildenafil eller Levitra med anledning av kort duration).

Alprostadil som finns naturligt i kroppen. Det kan sätta igång en process som vidgar blodkärlen i penis så att tillförande blodflöde kan öka kraftigt. Därigenom får du stånd, erektion. Skillnaden mellan alprostadil och de andra läkemedlen är att med alprostadil får du stånd utan att vara sexuellt stimulerad – vidare att de ingår i högkostnadsskyddet.

Läkemedlet finns i olika former som:

 • ett litet vaxstift som du för in i urinröret
 • kräm.
 • så kallad injektionsvätska, som du tar som en spruta i penisens svällkroppar

Bondil som du för in i urinröret tränger genom urinrörets slemhinna och ut i svällkropparna som finns runt omkring. Du bör kissa innan du använder stiftet, eftersom det går lättare att föra in det om urinröret är fuktigt. Det tas 15 minuter före planerad sexuell aktivitet, högst 2 doser/dygn. Studier har visat att ca 70% får tillräcklig effekt av Bondil.

Vitaros är en kräm som droppas in i urinrörsmynningen med hjälp av en endosbehållare, en särskild införare. Där löser krämen upp sig och det verksamma ämnet tränger genom urinrörets slemhinnor och ut i svällkropparna i penis. Muskulaturen i blodkärlets väggar slappnar då av, och blodkärlen vidgas och penis fylls med blod, vilket gör att du får stånd.
Du bör kissa innan du använder krämen eftersom det går lättare att droppa in det om urinröret är fuktigt. Det tar cirka 5 till 30 minuter innan läkemedlet verkar och effekten håller oftast i sig tillräckligt länge för att kunna ha sex. Effekten av krämen kan variera från person till person och en del får besvär med rodnad och sveda på penisen .Preparatet har inte fått något större genomslag med anledning av tveksam effekt, men kan provas som tilläggsbehandling. 

Injektionsbehandlingar som du tar med en spruta gör att musklerna i blodkärlens väggar slappnar av. Blodkärlen vidgas och penisen fylls med blod, vilket gör att du får stånd. Läkemedlet börjar verka efter några minuter och effekten håller oftast länge nog för att du ska kunna ha sex. Kräver oftast kontakt med en urologklinik för att få information om behandlingen.

Alprostadil med försäljningsnamnet Caverject Dual har funnits länge. Dosen är 10 µg som kan höjas till 20 µg vid behov. Kommer färdigblandad i en injektionspenna.

Aviptadil/fentolamin med försäljningsnamnet Invicorp. Doseringen är 25 µg och kan ges max 1 gång/dygn. Har i kliniska prövningar visat sig vara minst lika effektiv som Caverject och rapporterats orsaka betydligt mindre lokal smärta. Nackdelen är att det måste blandas innan injektion men instruktionsvideon är bra. Finns på  https://www.medicininstruktioner.se/evolan/invicorp/ .

Hjälper inte läkemedel är sista utvägen inopererade konstgjorda svällkroppar så kallad penisprotes.
Stötvågsbehandling som används vid njursten har prövats och verkar lovande men sannolikt är effekten kortvarig.

Referenser
Sahin MO, Sen V, Gunduz G, Ucer O. Effect of smoking cessation on sexual functions in men aged 30 to 60 years. Int Braz J Urol. 2020;46(4):642-648
Rasmus Borgquist, Stefan Arver, Ralph Peeker. Erektil dysfunktion och andra manliga sjukdomar från hjärna till genitalia. (ISBN: 9789144085982)

Sex på äldre dar

Sexuell aktivitet minskar med stigande ålder, men i takt med att äldre är friskare och vitalare än förr, fortsätter allt fler att vara sexuellt aktiva långt upp i åren. Det förklaras även av en mer öppen och tillåtande attityd till sexualitet hos äldre.

I åldersgruppen 57–64 år är tre fjärdedelar sexuellt aktiva, i gruppen 65–74 år hälften, och i gruppen 75–84 åren fjärdedel. Även om vi vet ganska mycket om hur stor andel av äldre som är sexuellt aktiva, vet vi ganska lite om hur äldre personer upplever sitt sexliv. En del äldre berättar att beröring och närhet blivit allt viktigare och en allt större del av deras sexualitet än förut.

Åldrandet i sig påverkar inte sexlivet så mycket, men med åldern kommer allt fler kroppsliga förändringar och sjukdomar som påverkar både sexuell lust och funktion. Bland kvinnor handlar det ofta om torra slemhinnor, brist på lust och oförmåga att få orgasm. Bland män dominerar problem med erektionen. Dessutom är det många äldre som har förlorat sin partner. För många par kan det bli en nytändning i förhållandet när barnen vuxit upp och flyttat hemifrån. För andra kan sexlivet bli en utmaning och de har svårt att hitta tillbaka till sin sexuella gemenskap om de inte hållit den vid liv.

Testosteronbrist

Manligt könshormon

Trötthet, låg sexdrift eller förmåga, minskad muskelmassa, ökat bukfetma och irritation kan vara tecken på testosteronbrist.

Testosteron är nödvändigt för utvecklingen av penisen, pungen och testiklarna. Det påverkar också skäggväxten och att män får en mörkare röst från och med puberteten. Hos pojkar ökar mängden testosteron under puberteten. Mängden testosteron brukar vara som högst i 25-årsåldern. Under resten av livet fortsätter testosteron att bildas men i mindre mängd.  Från 40-årsåldern brukar mängden testosteron i blodet minska lite varje år.

Brist på testosteron

Brist på testosteron får man på grund av två olika orsaker. Den ena är att testiklarna inte bildar testosteron, det andra att man har fel uppe i hjärnan där den övre regleringen sker.  Testosteronbrist är en ovanligt och också en ovanlig orsak till impotens.Det är mycket tveksamt att mäta testosteronnivåerna hos män under 50 års ålder med avsaknad av annan sjukdom, men med normalt utvecklad muskulatur och ett normalt blodvärde-värde.

Mätning av testosteron görs med ett blodprov som ska tas som ett fastevärde på förmiddagen helst innan klockan 10.00 om patienterna har normal dygnsrytm utan nattarbete. Födointag och/eller provtagning senare under dagen kan reducera nivåerna med mer än 30 procent. Ett lågt värde bör alltid kontrolleras och vid ny provtagning bör även andra hormonprover tas för att klarlägga orsaken. Behandlingsalternativen utgörs av injektion (Nebido) var 3:e månad eller testosteron i gelform vilket appliceras en gång dagligen (Testogel, Tostrex eller Testim). 

Läkemedeln ovan är receptbelagda och effektiva. Kosttillskott och andra former av testosteronhöjare annonseras ofta. I en amerikansk studie anlyserades 50 olika produkter som i reklam lovades höja testosteronvärdet. Bara en fjärdedel av preparaten hade dokumentation som påvisade den effekten och en del preparat innehöll ingredienser som minskade testosteronhalten. I en annan studie analyserades det som såldes via Amazon och slutsatsen var att ingen av preparaten hade någon bevisad effekt.

Referenser
World J Mens Health. 2020 Jan;38(1):115-122.  
J Sex Med. 2019;16(2):203-212.

Det kommer för snabbt!

Studier har visat att för tidig utlösning drabbar cirka 5 % av alla män. Man brukar definiera tillståndet som att man inte kan genomföra ett samlag längre än 1-2 minuter. Ett normalt samlag är oftast mellan tre och femton minuter långt.

Orsaken för tidig utlösning är okänd men psykologiska sådana nämns ofta. Därför rekommenderas ofta parterapi hos en behandlare/terapeut med kunskap om sexuella problem i första hand. Syftet är att få ökad kontroll av kroppen genom bättre kroppskännedom.
 

Behandlingar

 • Många kan träna upp förmågan att kontrollera sin utlösning genom start- och stoptekniken. Enklast gör man det vid onani. När du känner att du är på väg att komma stannar du upp, helt och hållet, tills upphetsningen lagt sig och penis kanske mjuknat något. Därefter fortsätter du onanera tills du åter är på väg att komma och gör då ett nytt avbrott. Upprepa detta ett antal gånger innan orgasm. Ha tålamod, det kan ta några veckor innan du kan kontrollera din utlösning bättre.
 • Kondomer kan minska känsligheten. Det kan också kombineras med lokalbedövningsmedel (lidokain och prilokain) i en så kallad bedövningskräm som kräver ett läkarrecept. Om du har sex med en annan person så bör du tänka på att i så fall använda kondom så att bedövningssalvan inte överförs på partnern.
 • När detta inte hjälper kan medicinsk behandling var till nytta. Det finns idag ett läkemedel Priligy (Dapoxetine) som är godkänt av läkemedelsverket för behandling av tidig utlösning. Det finns dock inte tillgängligt i Sverige längre. Läkemedlet är en selektiv serotonin återupptagshämmare (SSRI) och tiden till utlösning kan förlängas med i genomsnitt en till tre minuter. Läkemedlet tas 1-3 timmar före sex. I Sverige finns läkemedlet Seroxat (paroxetin), som har liknande effekt men inte är godkänt på indikationen.