Företaget

Prostata-PT

Prostata-PT är namnet på vår hemsida. Prostatasjukdomar är kopplat till många av mannens urologiska besvär. PT står för personlig tränare. Vår målsättning är att du skall bli din egen personlige tränare i badrummet och sängkammaren. Vi kommer att hjälpa dig på vägen till en bättre hälsa baserad på obunden medicinsk information. Lycka till!
 

 

Varför finns vi och vad erbjuder vi?

 

Swedpee AB ska verka inom information och behandling av urologiska problem och adressera först användare i Sverige, sedan Norden och därefter EU och USA.

Erbjudandet är att öka livskvaliten och minska oron för problem, med vattenkastning, prostata och potens främst för män äldre än 50 år. Våra tjänster ska ge en samlad hälsobild, inte bara resultatet av ett PSA prov eller Google sökningar.

Vi ska skapa en bra och lång relation till våra användare med målsättning att erbjuda aktuell, relevant och återkommande information med möjlighet att få snabbare och bättre diagnos än hos Primärvården.

Vi vill dessutom att användaren ska återkomma. Problem – antal och grad ökar med åldern, t ex 50-åring har potensproblem, 60-åring canceroro och 70-åring svårigheter med blåstömning.

Vårt erbjudande ska vara så attraktivt att man är beredd att betala för det, i stället för att t ex Googla eller vänta på Primärvården!

Vi erbjuder initialt en Webblösning för vår målgrupp, där aktuell och värdefull information ska finnas tillgänglig via modern teknologi, baserad på ett Content Management system (CMS) som kan köras både i en Smartphone och i en vanlig PC. (steg 1)

Därefter kompletterar vi med en nedladdningsbar App troligen via Appstore och GooglePlay, då mer interaktiv och individuell kommunikation erbjuds och databaskoppling är nödvändig. (steg 2)