Utvärdering av webbplats

Exempel: På vilket sätt tycker du det är enkelt? Alt. Beskriv de svårigheter du upplever och ge gärna förslag på åtgärder.
Exempel: Varför är sektionen bra? Tror du att frågor och svar kan ersätta ett doktorsbesök? Frågorna berör inte mig. Ointressanta frågeställningar och svar. Saknar några frågeställningar.
Beskriv kort och varför du tycker så. Ge gärna förslag på förbättringar.
Exempel: Beskriv trolig nytta och ditt intresse. När du skulle kunna tänka dig att använda webbplatsen eller varför du inte ser behov av att besöka webbplatsen överhuvudtaget.
* Obligatoriska uppgifter