Integritetspolicy Swedpee AB

Swedpee AB är mån om att respektera och skydda din integritet. Vi värnar om att du ska känna dig trygg i sättet vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi när, varför och vilka personuppgifter vi hanterar samt hur vi använder dessa. I enlighet med EU-Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) redovisar vi denna information nedan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är kontaktuppgifter, namn, bild, personnummer, organisationsnummer för enskild firma, kundnummer, IP-nummer etc.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in de uppgifter som vi behöver för att kunna utföra våra uppdrag och ge dig bästa möjliga service. Vi behandlar därmed dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig, men även för att i förekommande fall ge dig relevant information och erbjudanden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dessa enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter, så att de inte längre kan kopplas till dig.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Swedpee AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Om ett eventuellt behov uppstår att dina personuppgifter skulle komma att delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig

Swedpee AB (org.nr. 559264-9072, Swedpee AB, Hällbygatan 20 A, 752 28 Uppsala) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare. Cookies kan endast innehålla sådana personuppgifter som du själv har uppgett. Våra cookies kan inte läsa av data från din hårddisk eller läsa av cookiefiler som skapats från andra hemsidor.
 
Det finns två typer av cookies som används till olika saker, dessa kallas permanenta cookies och sessionscookies. 

En permanent cookie sparar en textfil på den enhet som du använder när du besöker webbplatsen. Denna fil finns kvar även nästa gång du besöker webbplatsen och kan läsas och skrivas av samma webbplats vid flera olika tillfällen. Ett exempel på användningsområde för en permanent cookie är att behålla personliga inställningar på webbplatsen under en längre tid.

Sessionscookies används för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. En sessionscookie skapas under ett besök till webbplatsen och sparas bara i enhetens minne så länge som webbläsaren är igång. 

Vi använder även cookies för att spåra trafikmönstret på vår webbplats. Detta görs för att kunna utvärdera våra användares mönster och se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att göra information om oss våra tjänster så tillgänglig som möjligt.

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du välja när och hur behandlingen av cookies ska vara möjlig. Observera dock att din användning av www.swedpee.se kan påverkas om du väljer att inaktivera möjligheten för oss att behandla cookies och att vissa funktioner kanske inte kommer att fungera korrekt. 

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra de förändringar som vi finner nödvändiga i denna policy. Vid större förändringar aviserar vi detta på vår webbplats, medan vi vid mindre förändringar endast ersätter befintlig policy med den uppdaterade.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss, se ”Kontaktuppgifter” nedan.

· Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och information över vilka uppgifter som behandlas

· Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

· Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet ”Kontaktuppgifter” nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

När det gäller vår personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har du dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av dina personuppgifter för sådana ändamål.

Kontaktuppgifter

Swedpee AB (org.nr. 559264-9072) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Swedpee AB
Hällbygatan 20 A
752 28 Uppsala

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 29 november 2020 och kan komma att ändras.
Ändringar publiceras på vår webbplats.