Våra medarbetare

Per-Uno Malmström, 1950

Per-Uno har arbetat i mer än trettio år som urologläkare och har varit professor vid Uppsala Universitet med ansvar för forskning och utbildning i ämnet tills pensioneringen 2017. Numera är han timanställd som överläkare i Region Uppsala och vid Läkarhuset i Uppsala.

Per-Uno har under många  arbetat som chefredaktör för den Skandinaviska Urolog tidskriften och har författat nästan 200 vetenskapliga artiklar och ett antal bokkapitel i läroböcker. Vidare har han varit inbjuden som föreläsare i ett tjugotal länder, deltagit som expert i TV program samt skrivit ett flertal populärvetenskapliga artiklar.

 

Arne Lönn, 1946

Arne har varit med i IT-branschen ett halvt sekel och med stort engagemang deltagit i den enorma utveckling som skett, speciellt under de senaste åren, inom programvara och hårdvara. Han har arbetat i olika viktiga roller som VD, styrelsemedlem, minoritets- och majoritetsägare, försäljningschef, kontorsansvarig, projektledare och programmerare. Av de IT-projekt Arne har varit engagerad i har majoriteten varit inom Life Science.

 

 

Magnus Tauvon, 1965

Magnus är entreprenör och ledande befattningshavare sedan 30 år tillbaka. Magnus har medverkat vid ett antal startup-företag likväl innehaft linjeroller i ledande befattning inom bolag och organisationer med fokus på IT och digitalisering. 

 

 

Både Arne Lönn och Magnus Tauvon har stor erfarenhet av att ta fram och lansera IT-system,
både som programutvecklare och senare som ledare och entreprenörer. De arbetar dagligen med denna problematik.

 

 

Anna Malmström, 1981

Kommunikationschef

Anna Malmström är nationalekonom med mångårig erfarenhet som samhällsanalytiker inom statlig sektor. Anna har arbetat med budgetfrågor, utgiftsprognoser, styrning och hållbarhetsfrågor. Hon har även studerat kommunikation och statistik.