Botox i blåsan?

Injektionsbehandling med botulinumtoxin har sedan mer än 20 år använts i medicinskt syfte för att minska stelhet i muskulaturen vid olika neurologiska tillstånd samt även i kosmetiskt syfte mot rynkor.

Under de senaste tio åren har Botox® även använts som behandling vid ”överaktiv blåsa” (urinläckage orsakat av ökad motorisk aktivitet i blåsans muskelvägg) när annan läkemedelsbehandling inte varit effektiv. I en spansk studie har man studerat hur det gått för patienterna på sikt.

Under de senaste tio åren har Botox® även använts som behandling vid ”överaktiv blåsa” (urinläckage orsakat av ökad motorisk aktivitet i blåsans muskelvägg) när annan läkemedelsbehandling inte varit effektiv. Botoxbehandling av urinblåsan har både för- och nackdelar. Den stora fördelen är att behandlingen är mycket effektiv, två patienter av tre blir helt eller nästan helt av med sina symptom. En annan fördel är att behandlingen är enkel för patienterna, de allra flesta får sina blåsinjektioner i lokalbedövning på urologmottagningen.

Till nackdelarna hör att behandlingseffekten varar i ett halvt till ett år och därefter behöver en ny behandling ges. Ibland blir effekten så uttalad att patienten under en period får svårt att viljemässigt tömma sin blåsa och behöver tappa sig själv (RIK).

Nyligen redovisades en spansk studie av 146 män med överaktiv blåsa. God effekt redovisades av 62% men efter ett år hade två tredjedelar slutat med behandlingen. Det var oklart varför så många slutade men komplikationer var sannolikt en orsak. Den vanligaste var att det blev svårt att viljemässigt tömma sin blåsa.

Slutsatsen blir att Botox i blåsan kan hjälpa några men inte var den dundermedicin man hoppades på. Försök pågår nu att ge andra läkemedel lokalt i blåsan med lovande tidiga resultat som vi kommer att rapportera senare.

 

Referens

Arrom et al. Treatment Response and Complications after Intradetrusor OnabotulinumtoxinA Injection in Male Patients with Idiopathic Overactive Bladder Syndrome. J. urol.. 2020;203(2):392-397.