Hjälper naturläkemedel mot inflammation i prostatakörteln?

Om du har ont i nedre delen av ryggen, magen och underlivet kan det vara inflammation i prostatakörteln. Det kan också göra ont när du kissar. Om det kommer plötsligt kan det vara akut prostatit. Kronisk prostatit innebär att besvären kommer och går under en längre tid. Kronisk prostatit kallas också för kronisk bäckenbottensmärta. Det här är ett svårbehandlat tillstånd eftersom varken antibiotika eller anti-inflammatoriska läkemedel är effektiva.

I en tysk studie

Om du har ont i nedre delen av ryggen, magen och underlivet kan det vara inflammation i prostatakörteln. Det kan också göra ont när du kissar. Om det kommer plötsligt kan det vara akut prostatit. Kronisk prostatit innebär att besvären kommer och går under en längre tid. Kronisk prostatit kallas också för kronisk bäckenbottensmärta. Det här är ett svårbehandlat tillstånd eftersom varken antibiotika eller anti-inflammatoriska läkemedel är effektiva.
I en tysk studie där patienterna lottades mellan pollenextrakt eller sockerpiller hade båda effekt efter tre månaders behandling men pollenextrakten var effektivare. I en nyligen gjorda översikt baserad på den samt 6 andra studier med 551 patienter bedömdes datakvalitén i studierna som låg inte minst för att effekterna på livskvalitén inte studerats.
Nu har man i en japansk studie jämfört pollenextrakt med tadalafil. Det går under marknadsnamnet Cialis och används både för att förbättra potensen samt underlättar blåstömningen. Etthundra män behandlades under 3 månader med endera preparatet och därefter fick de rapportera vilken påverkan medicineringen haft bl.a. på livskvalitén. Båda grupperna förbättrades men de som fått pollenextrakt hade mest nytta av behandlingen. Hälften minskade sina smärtor med mer än 50%.
Slutsatsen är att det nu finns två läkemedel pollenextrakt och tadalafil som kan ha effekt och som inte har speciellt mycket biverkningar. Ännu saknas resultat efter längre tids uppföljning.

Referenser
Wagenlehner et al. A pollen extract (Cernilton) in patients with inflammatory chronic prostatitis‐chronic pelvic pain syndrome: a multicentre, randomised, prospective, double‐blind,placebo‐controlled phase 3 study. Eur Urol. 2009;56:544‐551.

Franco et al. Pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Oct 6;10(10).

Matsukawa et al. Comparison of cernitin pollen extract vs tadalafil therapy for refractory chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A randomized, prospective study. Neurourol Urodyn. 2020 Sep;39(7):1994-2002.