Viagra bra för hjärtat också?

Tidigare har vi presenterat resultat som tyder på att Viagra och liknande läkemedel förbättrar mäns psykiska hälsa. Nu har en svensk forskargrupp funnit att män med historia av hjärtinfarkt har bättre överlevnadschans än en kontrollgrupp som fick andra typer av läkemedel för sitt problem. 

En svensk forskargrupp som leds av Martin Holzmann vid Karolinska har tidigare funnit att män som haft en första hjärtinfarkt och behandlats med läkemedlen för potensproblem minskade sin risk för hjärtdöd. I en nya studie har man jämfört …..

Svårighet att få stånd och behålla ståndet kallas ofta för erektil dysfunktion och förkortas ED.
Två typer av läkemedel finns för detta tillstånd. 
•    PDE5-hämmare som viagra,sildenafil, tadalafil, vardenafil och avanafil; De verkar genom att blodkärlen utvidgas och detta sker i hela kroppen eftersom det fås i tablettform
•    Alprostadil har samma effekt men bara i penis eftersom det ges lokalt. Säljs under namnen Bondil, Vitaros och Caverject. 

Viagra utvecklades först som en blodtrycksmedicin men under de första studierna upptäckte man att de manliga deltagarna tyckte om medicinen mycket mer än kvinnorna av förståeliga skäl.
Det var ingen bra blodtrycksmedicin men att läkemedlet minskar risken för att få hjärtsjukdom har varit känt länge men det gäller alltså män utan känd hjärtsjukdom. 
En svensk forskargrupp som leds av Martin Holzmann vid Karolinska har tidigare funnit att män som haft en första hjärtinfarkt och behandlats med läkemedlen för potensproblem minskade sin risk för hjärtdöd. I den studien fanns ingen bra kontrollgrupp men i den nya studien har man jämfört PDE5-hämmare med hjärtpatienter som fått Alprostadil för sin ED. Vid en uppföljning efter fem år avled 14 respektive 26 % i vardera gruppen, alltså en skillnad på 12% till fördel för Viagrapreparaten.
Liksom i alla epidemiologiska studier kan det finnas felkällor som författarna påpekar men de mesta talar för att Viagra har ett flertal positiva sidoeffekter för män. 

Referens

Andersson DP, Landucci L, Lagerros YT, Grotta A, Bellocco R, Lehtihet M, Holzmann MJ. Association of Phosphodiesterase-5 Inhibitors Versus Alprostadil With Survival in Men With Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 30;77(12):1535-1550.