Ny forskningsstudie startar i samarbete med Enköpings lasarett 

Vi är stolta att kunna starta en studie om artificiell intelligens (AI) som hjälpmedel för vuxna män med vattenkastningsbesvär tillsammans med urologerna i Enköping. Projektet fick etiskt godkännande 6 april 2021.

Den vetenskaplig frågeställningen är om en app med AI baserade individuell rådgivning vid urologiska problem kan vara till hjälp.

Vi vet att vattenkastningsbesvär är vanliga hos äldre män. I en studie från Uppsala Universitet tillfrågades samtliga män i åldern 40 - 80 år (n= 2571) boende i Surahammars kommun. Enkäten besvarades av 2217 män. Av de män som besvarade enkäten uppgav 24% att de hade sådana problem. Endast 4 % av de tillfrågade männen hade sökt hjälp hos sjukvården för sina symptom under de senaste 12 månaderna.
I en nyligen publicerad stor dansk enkätstudie uppgav mer av män än hälften av de med problem att de inte kontaktat sjukvården. Sammanfattningsvis är denna typ av problem vanligt hos män och de söker sällan hjälp i sjukvården för dem. 

Enligt Socialstyrelsens rapport 2019 pågår mycket forskning om AI-stöd för hälso- och sjukvården. Det är dock enbart ett mindre antal AI-applikationer som kommit till användning i rutin i dag. Vid Danderyds sjukhus pågår en studie där patienter med bröstsmärtor får en surfplatta i handen på akuten. Programvaran bygger på artificiell intelligens och en algoritm med 17 000 beslutsnoder som ser till att rätt frågor ställs. Preliminära resultat tyder på att det kan ge en säkrare och effektivare vård. 
I ovanstående projekt har AI använts som ett komplement till en läkarundersökning. Syftet med vårt projekt är att undersöka om AI även kan delvis ersätta ett läkarbesök. Detta genom att patienten;
•    inser att problemen ej är sjukdom utan enbart en del av naturligt åldrande
•    utför egenvård med livsstilsförändringar och självmedicinering med receptfria läkemedel
•    får specifika råd om lämplig vårdgivare i sjukvården 
Om projektet lyckas med sin målsättning planeras kommersialisering inom ramen för en app som vi kommer att utveckla.

Män 50 år eller äldre som söker för vattenkastningsbesvär får rekommendation att fylla i symtom frågeformulär hemma. Detta görs redan rutinmässigt idag. När det kommer till läkarbesök tillfrågas de om de vill medverka i en studie där deras uppgifter anonymiseras genom kodning och används för uppbyggande av databasen. 
AI algoritmer framtages för att relatera patientuppgifterna mot läkarens diagnos samt resultat vid eventuellt återbesök.
Studien kommer, så vitt vi känner till, att vara den första som utvärderar möjligheterna att förbättra hälsan hos denna grupp män med hjälp av digital anamnes och AI baserad rådgivning. 
Förutom bättre livskvalitet kan det också leda till mindre belastning på sjukvården genom inbesparade sjukbesök samt förbättra handläggningen vid sådana genom i förväg besvarade frågeformulär.