Forskningsstudien - första resultaten

Vi har nu resultaten på de första 50 patienterna i LUTS studien som vi berättat om tidigare.

Vi har nu resultaten på de första 50 patienterna i LUTS studien som vi berättat om tidigare. Syftet är att öka kunskapen om män med vattenkastningproblem. Vårdcentralen i Flen har inkluderat flest, 24 medan Oxelösund och Enköping har 13 vardera.
I många fall saknas flödesmätningen och möjligheten framledes att göra det med hjälp av mobilen kan nog hjälpa till med detta.

Det verkar vara relativt få som får behandling vid första läkarbesöket.  Mindre än hälften fick samma behandlingsrekommendation besöket som AI algoritmen skulle ha föreslagit. De kan finnas många orsaker till denna skillnad t. ex. om man haft den föreslagna medicinen tidigare utan effekt eller med biverkan.
Eftersom uppföljning fortfarande saknas i många fall är det oklart vilket som var bästa behandlingen. Slutliga resultaten kommer att redovisas senare.

Appen som vi tagit fram testas nu av en grupp män utanför sjukvården. Vi ser fram emot att höra hur den mottages. Om intresse finns att delta går det bra att anmäla sig på info@swedpee.se