Är ginseng bra för potensen?

Ginseng är en flerårig ört som är hemmahörande i Asien och Nordamerika. Det finns flera olika arter av ginseng, men de två mest kända är asiatisk ginseng (Panax ginseng) och amerikansk ginseng (Panax quinquefolius).

Ginseng har använts i traditionell medicin i tusentals år för att behandla en rad olika hälsotillstånd, inklusive trötthet, stress, diabetes och sexuell problem. Den anses kunna hjälpa kroppen att anpassa sig till stress och öka motståndskraften mot sjukdom. Ginseng finns tillgängligt i form av kosttillskott, te, tinkturer och andra produkter.

Ginseng är en flerårig ört som är hemmahörande i Asien och Nordamerika. Det finns flera olika arter av ginseng, men de två mest kända är asiatisk ginseng (Panax ginseng) och amerikansk ginseng (Panax quinquefolius).

Ginseng har använts i traditionell medicin i tusentals år för att behandla en rad olika hälsotillstånd, inklusive trötthet, stress, diabetes och sexuell problem. Den anses kunna hjälpa kroppen att anpassa sig till stress och öka motståndskraften mot sjukdom. Ginseng finns tillgängligt i form av kosttillskott, te, tinkturer och andra produkter.

Nyligen gjorde koreanska forskare en genomgång av de studier som gjorts avseende ginsengs effekt på möjligheterna att få stånd. Man fann nio studier med sammanlagt 587 män med mild till måttlig erektil dysfunktion, i åldern 20 till 70 år. Ginseng jämfördes med sockerpiller utan att männen fick veta vad de fått. Dosen var som högst 3000 mg och uppföljningstiden tre månader. En del män upplevde mer tillfredsställelse med ginseng men inga klara skillnader uppkom i de frågeformulär IIEF (International Index of Erectile Function) som användes som objektivt mått ( se mer under sidan om potens). Slutsatsen var att någon positiv effekt av ginseng inte kunde bevisas

Referens

Lee HW, Lee MS, Kim TH, Alraek T, Zaslawski C, Kim JW, Moon DG.   Ginseng for Erectile Dysfunction: A Cochrane Systematic Review.   World J Mens Health. 2022 Apr;40(2):264-269.