Hjälper vaccin mot urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem, särskilt hos kvinnor. Hos äldre är det lika vanligt hos män.

Nu har ett vaccin testats mot återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Urinvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem, särskilt hos kvinnor. Hos äldre är det lika vanligt hos män.
Det är bakterier som kommer in i urinröret som orsakar urinvägsinfektioner. Infektioner kan orsakas av ett flertal sorters bakterier. Bakterien E.coli är den vanligaste orsaken.

Infektionen behandlas vanligen med antibiotika i ungefär en vecka. Risken att det kommer tillbaka är relativt stor speciellt om man har en underliggande sjukdom som till exempel godartad prostataförstoring. Vid återfall ges antibiotika igen och efterhand riskerar man att bakterierna blir okänsliga för medicinering.

I en nyligen publicerad studie från Storbritannien och Spanien har man testat ett vaccin på kvinnor med återkommande urinvägsinfektioner. Vaccinet bestod av bakterier som var avdödade och gavs som en daglig spray under tungan. Tanken var att man skulle få ett immunsvar i kroppen mot bakterierna. I studien lottades 240 kvinnor mellan vaccinet och en verkningslös spray. Efter tre månader var 56 % av patienterna i vaccingruppen utan återfall jämfört med 25% i kontroll gruppen, alltså halverades risken för vaccinerade. Inga fler biverkningarna fanns hos de som fick aktiv behandling.
Det här är ett genombrott i behandlingen av återkommande urinvägsinfektioner och förhoppningsvis kommer vaccinet snart att prövas också på män.

 

Referens

Sublingual MV140 for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections. M.-F. Lorenzo-Gómez and Others NEJM Evid 2022; 1 (4)