Är bastubad nyttigt för blåsan?

Forskare har kommit fram till att regelbundna besök i bastun är hälsosamt och nu har man studerat om det har någon påverkan på äldre mäns vattenkastning.

Om man skall studera hälsoeffekter av bastubad är förstås Finland bästa valet för sådana studier. En forskargrupp i Tammerfors har funnit att hjärt-kärlsjukdomar, demens och till och med förtida död kan påverkas positivt med hjälp av regelbundet bastubadande. Man tror att orsaken är mindre stress på hjärt-kärlssystemet och fördelar på kroppens försvarssystem.

I en ny studie har man undersökt möjliga effekter på urinblåsan och vattenkastningen. Värmen skulle kunna leda till muskelavslappning och bättre blodcirkulation i underlivet. Män äldre än 50 år fick svara på frågor om deras bastuvanor och eventuella problem med vattenkastningen. Första gången 1994 och sedan vart femte år.  Känsla av dålig blåstömning var vanligare hos de som sällan eller aldrig bastubadade men inga andra skillnader fanns jämfört med de som gjorde det ofta. Slutsatsen var att överlag sågs ingen positiv effekt av bastubad just för vattenkastningen men det finns alltså flera andra skäl att fortsätta om man trivs med detta,.      

 

Referens

Pöyhönen A, Åkerla J, Koskimäki J, Tammela TLJ, Auvinen A. Sauna habits/bathing and changes in lower urinary tract symptoms - Tampere Ageing Male Urologic Study (TAMUS). Scand J Urol. 2022 Feb;56(1):77-82.