Potens problem vid behandling mot högt blodtryck.

Läkemedel som Viagra kan förbättra potensen men tyvärr finns det också vanliga läkemedel som har motsatt effekt. En typ av läkemedel som kan ha denna effekt är sådana man får mot högt blodtryck.

Medel mot högt blodtryck är den grupp av läkemedel som används av flest personer i Sverige. Totalt hämtade drygt 2,1 miljoner patienter ut denna typ av läkemedel 2020 enligt statistik från Socialstyrelsen.
Att klarlägga biverkningar med potensen av läkemedel är inte helt lätt. Detta eftersom högt blodtryck leder till hjärt-kärlsjukdomar som i sig kan ge sexuella problem. Vidare finns flera typer av mediciner och ibland används kombinationer.
I en nyligen publicerad spansk studie fann man att två tredjedelar rapporterade försämringar efter att behandlingen startat. Problemen var vanligare hos äldre och de med överhuvudtaget sämre hälsa.
Mest biverkningar förelåg med ACE-hämmare (exempel Renitec och Enalapril) och minst biverkningar hade de som behandlats med Angiotensinreceptor-blockerare (exempel Cozaar och Losartan). Patienter som fick kombinationer hade mer biverkningar än de som bara hade ett läkemedel. Studien är relativt liten och det är inte heller säkert att erfarenheter av spanska patienter gäller också i andra länder.
Om man drabbas är det viktigt att diskutera detta med sin läkare och kanske en annat läkemedel kan vara bättre för dig. 

Referenser
Buch-Vicente B, Acosta JM, Martín-Oterino JA, Prieto N, Sánchez-Sánchez ME, Galindo-Villardón P, Montejo AL. Frequency of Iatrogenic Sexual Dysfunction Associated with Antihypertensive Compounds. J Clin Med. 2021 Nov 9;10(22):5214.