Hur bra är träning för en stressad blåsa?

Det finns många som är stressade av sin blåsa. Läkemedel har sina biverkningar och därför kan det ibland vara bra med alternativ.

I en engelsk studie som omfattade 204 män med en medelålder på 64 år jämfördes beteendeterapi med läkemedel.

Det är inte bara prostatan som kan ge problem med vattenkastningen. Det finns många som är stressade av sin blåsa. Ibland finns det en underliggande sjukdom eller påverkan av läkemedel. Ibland hittar man ingen orsak och då kan läkemedel som blockerar impulser från blåsan vara av värde. Läkemedel har sina biverkningar och därför kan det ibland vara bra med alternativ.

I en engelsk studie som omfattade 204 män med en medelålder på 64 år jämfördes beteendeterapi med läkemedel. För att ingå krävdes att man kissade mer än 8 gånger per dygn och att detta var besvärande. Beteendeterapin bestod av bäckenbottenträning och att man skulle inte tömma blåsan vid första trängningen. Båda behandlingarna var effektiva men träningsprogrammet något effektivare än enbart läkemedel. Antalet dagliga urineringar gick i genomsnitt ned med tre och 81% ansåg sig förbättrade. Författarnas slutsats var att blåsträning var förstahands alternativet för män med denna typ av problem.
I Sverige har en grupp forskare i Umeå utvecklat en app Tät III för män avsedd att användas innan och efter operation för prostatacancer. Detta eftersom detta ofta leder till trängningar och läckage. Den innehåller ett liknande träningsprogram som används i den engelska studien. Vi planerar att utveckla ett liknande träningsprogram för män med ”stressblåsa” i vår app som kommer ut nästa år.
 

Referenser

Burgio KL, Kraus SR, Johnson TM 2nd, Markland AD, Vaughan CP, Li P, Redden DT, Goode PS. Effectiveness of Combined Behavioral and Drug Therapy for Overactive Bladder Symptoms in Men: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2020 Mar 1;180(3):411