Kan man påverka PSA och testosteron värdet med vad man äter?

Högt PSA värde kan bero på prostatacancer och behöver därför utredas. I en nyligen publicerad amerikansk studie har man undersökt sambandet mellan diet och PSA värden.

I en annan studie har man undersökt om det finns ett samband mellan diet och testosteron halten.

Vår diet påverkar vårt välmående och risken för att få olika sjukdomar. Att risken för att drabbas av prostatacancer beror på dieten är känt sedan länge. I Japan har prostatacancer varit relativ ovanligt men om en japan flyttar till USA ökar risken. Det har spekulerats i att kosten är orsaken till detta eftersom den japanska dieten innehåller mindre kött än den amerikanska.

Högt PSA värde kan bero på prostatacancer och behöver därför utredas. I en nyligen publicerad amerikansk studie har man undersökt sambandet mellan diet och PSA värden. Män som åt en mer vegetarisk kost hade mindre risk att ha förhöjt PSA.  

I en annan studie har man undersökt om det finns ett samband mellan diet och testosteron halten. Tidigare har man trott att köttkonsumtion var viktigt för potensen och hormonnivåerna. Den nya studien fann inget sådant samband.

Således finns dubbla anledningar för män att hålla den diet som också är bra för att motverka hjärt-kärlsjukdomar. Du kan läsa mer om dietens betydelse på vår hemsida under rubriken canceroro.

 

Referenser 

Mouzannar A, Kuchakulla M, Blachman-Braun R, Nackeeran S, Becerra M, Nahar B, Punnen S, Ritch C, Parekh DJ, Gonzalgo ML. Impact of Plant-Based Diet on PSA Level: Data From the National Health and Nutrition Examination Survey. Urology. 2021 Oct;156:205-210.

Kuchakulla M, Nackeeran S, Blachman-Braun R, Ramasamy R. The association between plant-based content in diet and testosterone levels in US adults. World J Urol. 2021 Apr;39(4):1307-1311.