Vilken behandling är bäst för besvär av prostataförstoring?

Vanligast behandlingsalternativ för män med vattenkastningsbesvär är receptbelagda läkemedel men hur effektiv är dom? Studier har visat att bara cirka en tredjedel fortsätter med den efter ett år. Ny forskning kan förbättra detta!

Sedan många år finns flera behandlingsalternativ för män med vattenkastningsbesvär orsakade av en förstorad prostata. Vanligast är behandling med receptbelagda läkemedel men hur effektiv är den? Studier har visat att bara cirka en tredjedel fortsätter med den efter ett år. Vanligaste anledningen att man slutar med medicinen är biverkningar men en annan orsak är dålig effekt. Mycket skulle vara vunnet om man kunde förutsäga effekten. Då kunde en del besparas medicinering och istället få annan behandling som operation eller liknande.
Läkemedel typ alfareceptorblockerare (Alfuzosin, Doxazosin etc) har snabbt insättande effekt men kan ge yrsel framför allt hos män med lågt blodtryck. Den andra vanliga typen är 5-alfa-reduktashämmare ( Finasterid, Avodart etc) som tar längre tid att ge effekt eftersom den verkar genom att krympa prostatan. I många fall ges båda läkemedlen från början och efter några månader kan man pröva om alfareceptorblockeraren kan sättas ut. Studier har visat storleken och PSA värdet påverkar vilket läkemedel som ger bäst effekt. 5-alfa-reduktashämmare fungerar bäst på större körtlar med högre PSA.
Inflammation i prostatan är vanligt och kan leda till prostatit men i många fall har man inte besvär av inflammationen. Studier har antytt att inflammationen kan göra att den vanliga typen av läkemedel fungerar sämre. Anti-inflammatoriska läkemedel  har i studier gett en positiv effekt på besvären men har ännu inte börjat användas för detta.
Vi har i samarbete med Enköpings lasarett startat en klinisk studie med målsättning att förbättra underlaget för val av behandling. I ett samarbete med Statistiska institutionen vid Uppsala Universitet och forskningsinstitutet RISE testas om man med artificiell intelligens kan analysera frågeformulär ifyllda av patienter. Förhoppningsvis kan vi nästa år presentera första resultatet av detta. 

Referens
Gul & Kaplan. BPH: Why Do Patients Fail Medical Therapy?. Curr Urol Rep (2019) 20: 40.