Nytt lovande urintest för att upptäcka prostatacancer?

Tyvärr kan ett PSA-prov inte skilja mellan aggressiv (behandlings-krävande) och ofarlig cancer och ger ofta falsklarm. Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA en del män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA är ofta svårt att tolka för läkaren. Allt det här är en orsak till att vi inte fått någon allmän screening av prostatacancer, varken i Sverige eller utomlands. 

 

Ett flertal blod och urintest har därför forskats fram med målsättning att bättre hitta behandlingskrävande cancer. Nu har ett nytt urintest utvärderats som bygger på analys av exosomer.

Den vanligaste orsaken till att en man i Sverige får diagnosen prostatacancer är inte symtom, utan utredning av förhöjda värden av blodprovet PSA, prostataspecifikt antigen. Detta följt av Magnetkamera (MRT) undersökning  och vävnadsprover.
Tyvärr kan ett PSA-prov inte skilja mellan aggressiv (behandlings-krävande) och ofarlig cancer och ger ofta falsklarm. Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA en del män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA är ofta svårt att tolka för läkaren. Allt det här är en orsak till att vi inte fått någon allmän screening av prostatacancer, varken i Sverige eller utomlands. 

Ett flertal blod och urintest har därför forskats fram med målsättning att bättre hitta behandlingskrävande cancer. Nu har ett nytt urintest utvärderats som bygger på analys av exosomer. Det är membran-bubblor i nanostorlek som utsöndras av kroppens celler. Det fungerar som livsviktiga budbärare - små paket med avsändare, innehåll och adresslapp. Exosomer från sjuka celler som cancer kan användas för att upptäcka sjukdom tidigt. Testet är utvecklat av ett amerikanskt företag och heter ExoDx (EPI). Det analyserar tre olika gener kopplade till prostatacancer.
På mer än tusen män som ingick i tre olika studier jämfördes testet med PSA provet. Testet var avsevärt bättre att upptäcka behandlings-krävande prostatacancer.
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten godkände testet 2019 och nu marknadsförs det i Europa av ett tyskt företag. Man kan själv göra testet hemma och skicka provet till ett laboratorium för analys. I USA kostar det 760 dollar men priset i Europa är ännu okänt. Om det håller vad det lovar är det ett genombrott på väg mot allmän screening.

Referenser
Margolis et al. Predicting high-grade prostate cancer at initial biopsy: clinical performance of the ExoDx (EPI) Prostate Intelliscore test in three independent prospective studies. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2021 Sep 30.