Aktuellt om screening för prostatacancer.

Patientföreningen har länge krävt allmän screening för prostatacancer men Socialstyrelsen rekommenderar det inte pga att nackdelarna med PSA screening varit för stora.

Nu har det kommit resultat från två svenska studier för att förbättra screening.

Forskare i Göteborg har funnit att MR-undersökningen kan förenklas. Man behöver då inte spruta in något kontrastmedel vilket gör undersökningen snabbare och billigare vilket inte är minst viktigt om många skall undersökas.

Forskare i Stockholm


Sedan många år pågår allmän screening av kvinnor för livmoderhals- och bröstcancer i Sverige. Ingen screening av män för prostatacancer pågår utanför vissa regional studier. Inte heller utomlands sker sådan screening i någon större utsträckning.
Det finns vissa kriterier för att allmän screening skall fungera. Den sjukdom man hoppas hitta skall vara vanlig och botbar samt att man skall ha en screening metod som är säker och inte för dyr. När det gäller prostatacancer uppfyller det de första villkoren medan ingen metod hittills har visat sig tillräckligt bra.  
Användning av blodprovet PSA har testats men hittar alltför många som har en ofarlig prostatacancer. Nästan alla äldre män får prostatacancer men de flesta av dem är ofarliga och behöver inte upptäckas och framför allt inte behandlas.
På senare tid har stora välgjorda studier visat att magnetkameraundersökning (MR) före eventuella vävnadsprover både är bättre för patienterna och sparar resurser för sjukvården. Vidare har det utvecklats nya blod och urinprover som verkar lovande. 
Nu har det kommit resultat från två svenska studier för att förbättra screening.
Forskare i Göteborg har funnit att MR-undersökningen kan förenklas. Man behöver då inte spruta in något kontrastmedel vilket gör undersökningen snabbare och billigare vilket inte är minst viktigt om många skall undersökas.
Forskare i Stockholm undersökte hur en kombination av magnetkameraundersökning och blodprov kan förbättra screening för prostatacancer. Deltagarna i studien gav först ett blodprov för analys av PSA samt analys av det nya Stockholm3-testet, framtaget av forskare vid Karolinska Institutet. Män med förhöjt testresultat lottades sedan till traditionell vävnadsprovtagning eller MR-undersökning. I MR-gruppen togs vävnadsprov enbart om misstänkta tumörer identifierades i MR-undersökningen. 
Resultaten som nu presenterats visade att ett kompletterande blodprov kan minska behovet av MR-undersökningar med en tredjedel.    
De här nya studierna kommer att ingå i underlaget för när Socialstyrelsens nya riktlinjer tas fram för att ersätta de som gavs 2014. Då kommer sannolikt den nya behandlingen som vi skrivit om tidigare också ingå i ekvationen. Med fokal behandling minskar biverkningarna på samma sätt som för bröstcancer där man numera bara tar bort en del av bröstet vid operation. 

Referenser
Nordström T, Discacciati A, Bergman M, et al. Prostate cancer screening using a combination of risk-prediction, MRI, and targeted prostate biopsies (STHLM3-MRI): a prospective, population-based, randomised, open-label, non-inferiority trial [published online ahead of print August 12, 2021]. Lancet Oncol. 2021

Wallström J, Geterud K, Kohestani K, Maier SE, Månsson M, Pihl CG, Socratous A, Arnsrud Godtman R, Hellström M, Hugosson J. Bi- or multiparametric MRI in a sequential screening program for prostate cancer with PSA followed by MRI? Results from the Göteborg prostate cancer screening 2 trial. Eur Radiol. 2021 Apr 23.