Kan man förlänga sin penis?

Många män som behandlas för prostataförstoring eller cancer upplever att penis blir kortare. Med ökad bukfetma döljs mer av penis i omkringliggande fettväv.

Nyligen kom en rapport om en studie med en penisutdragare på män med ärrbildning i penis som resulterat i förkortning.

I en amerikansk studie framkom att nästan hälften av männen ville ha en större penis. Bland kvinnorna i studien svarade hela 85 % att de var nöjda med sin partners storlek. Det är väl känt sedan tidigare att storleken inte har någon betydelse för den sexuella tillfredsställelsen hos partnerna. 
Medellängden på en slak penis är cirka 9 centimeter och den blir 4 cm längre vid erektion. Penisen tillväxer fram till vuxen ålder och är sedan oförändrad i medelåldern och minskar i storlek vid åldrandet.
Många män som behandlas för prostataförstoring eller cancer upplever att penis blir kortare. Med ökad bukfetma döljs mer av penis i omkringliggande fettväv.
Nyligen kom en rapport om en studie med en penisutdragare på män med ärrbildning i penis som resulterat i förkortning. De skulle 30 minuter varje dag använda en apparat, RestoreX, i vilken man placerar sin penis och sedan kan dra ut den. Efter ett halvår var penis cirka 2 cm längre än tidigare. Inga biverkningar rapporterades och resultaten var bättre än tidigare studier med andra metoder men metoden behövde studeras ytterligare .
Förutom olika typer av apparater finns förslag på mediciner och operationer. I det senare fallet skär man av stödjevävnad men det kan leda till att penis blir sladdrig.
Svaret på frågan är att man kan låta förlänga sin penis på olika sätt men det är inget som vi
urologer rekommenderar annat än i speciella fall av penissjukdomar. 

Referenser
Lever, J., Frederick, D. A., & Peplau, L. A. (2006). Does size matter? Men's and women's views on penis size across the lifespan. Psychology of Men & Masculinity, 7(3), 129–143.

Joseph J, Ziegelmann M, Alom M, et al. Outcomes of RestoreX Penile Traction Therapy in Men With Peyronie's Disease: Results From Open Label and Follow-up Phases. J Sex Med 2020;17:2462-2471