Bakterier försöker fästa på katetern

Ny studie om urinvägskateter

Vanligaste problemet med godartad prostataförstoring är försämrad blåstömning. Om det inte åtgärdas kan de på sikt leda till urinstopp som måste åtgärdas med inläggning av en urinkateter. Om man inte snabbt kan avlägsna katetern växer bakterier i urinen och leder till urinvägsinfektion. Urinvägsinfektion i samband med sjukvård är den vanligaste infektionskomplikationen på sjukhus. Nu har en ny sorts kateter testats.

Bactiguard, ett svenskt företag har utvecklat en kateter som har en metallbeläggning som motverkar att bakterier fäster på ytan av katetern.
I en nyligen publicerad studie omfattande totalt 1000 patienter tilldelades de slumpvis en standardkateter eller katetern med den nya beläggningen. Andelen patienter som hade infektionssymtom vid efterkontroll var 21 respektive 7 %.
Alltså hade gruppen som erhöll Bactiguards kateter en totalt 69 % lägre risk att utveckla kateterrelaterad urinvägsinfektion under vårdtiden. Därutöver registrerades inga biverkningar relaterade till Bactiguards teknologi. 

Studien gjordes i Indien som har stora problem med multiresistenta bakterier men de problemen finns också i Sverige.
Således är urinkatetrar både en välsignelse och en förbannelse. Bäst är att undvika urinstopp pga prostataförstoring och det finns ju många alternativ för detta som du kan läsa om på annan plats på vår hemsida.

Referenser
Kai-Larsen Y, Grass S, Mody B, Upadhyay S, Trivedi HL, Pal DK, Babu S, Bawari B, Singh SK. Foley catheter with noble metal alloy coating for preventing catheter-associated urinary tract infections: a large, multi-center clinical trial. Antimicrob Resist Infect Control. 2021 Feb 25;10(1):40.