Hjälper syrgasbehandling mot skador efter strålbehandlad prostatacancer?

I Sverige har drygt 30.000 patienter fått strålbehandling för prostatacancer senaste 10 åren. Trots försök att minimera skador på omgivande organ är besvär från urinblåsan och ändtarmen relativt vanliga. Det finns tidiga effekter som oftast är övergående men i cirka 10% kommer sena biverkningar. I blåsan leder det till täta trängningar och blödningar. Den vanliga behandlingen är mediciner mot trängningar som oftast har liten effekt. I svåra fall opereras urinblåsan bort. Nu har man i en nordisk studie testat behandling med syrgas i en tryckkammare.

Att tryckkammarbehandling används vid dykolyckor är väl känt men det har mer och mer också testats vid olika sjukdomar. Övertrycket innebär att kroppen lättare tar upp syre när den utsätts för tryck som är högre än vanligt lufttryck. På grund av trycket i tryckkammaren blir syret mer lättlösligt i lungorna och tar sig då lättare ut i kroppens blodomlopp.
Ett användningsområde har varit strålskador både efter olyckor och efter strålbehandling. Prostatacancerpatienter med strålskador har behandlats på försök med en del goda resultat men några riktiga bevis för effekten har saknats. Nu har en grupp nordiska forskare gjort en studie där patienter lottats mellan vanlig behandling och syrgas totalt 87 patienter. Patienterna fick vistas i tryckkammaren fem gånger i veckan, 80 till 90 minuter per gång. Totalt gavs upp till 40 behandlingar och efter sex månader gjordes en utvärdering. Biverkningar förekom hos 17 % i form av hörsel och synpåverkan av lättare slag som alla försvann efter ett tag. Effekten mättes med ett symtomformulär gällande urinvägsbesvär samt livskvalité. Signifikanta förbättringar sågs efter syrgasbehandlingen hos de flesta men i enstaka fall förvärrades symtomen. Även i kontrollgruppen förbättrades några men inte alls i den utsträckning som de fått tryckkammarbehandling. Författarnas slutsats var att behandlingen borde införas som standard på grund av dess positiva effekter. I Sverige finns denna utrustning på fem ställen i landet: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg, Helsingborgs lasarett, Blekingesjukhuset Karlskrona och NU-sjukvården Uddevalla.

Referens
Oscarsson et al. Radiation-induced cystitis treated with hyperbaric oxygen therapy (RICH-ART): a randomised, controlled, phase 2-3 trial. Lancet Oncol. 2019 Nov;20(11):1602-1614.