Viagra räddar liv.

En fungerande potens är viktig för många mäns psykiska välbefinnande. Att mäta detta samband vetenskapligt är svårt av etiska och kulturella skäl. Nu har en amerikansk forskargrupp gjort ett försök i samarbete med en forskare vid Uppsala Universitet.

Man har studerat självmordsfrekvensen i Sverige bland män i åldrarna 50 till 59 år före och efter juli 2013.

  • Varför i Sverige? Det har samband med våra unika befolkningsregister med hög kvalité.
  • Varför detta datum? Jo det var då patentet på Viagra upphörde och priset sjönk kraftigt och därmed ökade användningen flerfalt.

Resultatet var att antalet självmord  efter prissänkningen blev 65 färre än jämfört med motsvarande period innan. Kan det finnas andra orsaker till detta? Forskarna räknade på detta och fann att risken att deras fynd var ett slumpfynd var 1 på 10.000. Deras slutsats var att ett fungerande samliv för mannen förstärker livskvalitén och till och med räddar liv.

När Viagra introduceras såg man ett antal dödfall oftast kopplade till samtidig användning av nitroglycerinpreparat som används mot kärlkramp. Numera anser myndigheterna att Viagra är en säker medicin om man följer råden om användning. Att ett läkemedel går från att vara en ”killer” till en livräddare är unikt! 

Referens
Catalano R, Goldman-Mellor S, Bruckner TA, Hartig T. Sildenafil and suicide in Sweden. Eur J Epidemiol. 2021 Apr 1.