Ångkoka prostata för bättre vattenkastning?

Under senare år har många nya metoder för att minska prostataförstoring utvecklats med målsättning att kunna göra ingreppet på en mottagning i lokalbedövning istället för inneliggande på sjukhus. Lite skämtsamt har man sagt att man kan behandla prostatan som man tillagar mat. Den kan värmas, grillas eller frysas till och med har man sprutat in sprit i en studie. Värmebehandling med mikrovågor är vanligast och dess popularitet har växlat genom åren. Ett nytt alternativ är Rezûm-systemet…

När inte mediciner hjälper tillräckligt med blåstömningen rekommenderar urologen sen många år en operation som ofta kallas en hyvling av prostata. Det kallas TURP, transuretral resektion av prostata. Det är en av de vanligaste av alla operationer. Tidigare gjordes nästan  8000 per år i Sverige men nu görs bara hälften så många. Det finns flera anledningar till detta men en viktig är att mediciner använts allt mer i tidigare stadier och många klarar sig med detta även om en del läkare anser att en del skulle ha mer nytta av operationen.
Operationen tar 30 till 60 minuter och görs oftast i ryggbedövning. Efter operationen har man en kateter i urinröret och den brukar få sitta kvar någon dag. De flesta får stanna på sjukhuset tills katetern kan tas bort. 
Under senare år har många alternativa ingrepp utvecklats med målsättning att kunna göra ingreppet på en mottagning i lokalbedövning. Lite skämtsamt har man sagt att man kan behandla prostatan som man tillagar mat. Den kan värmas, grillas eller frysas till och med har man sprutat in sprit i en studie.
Värmebehandling med mikrovågor är vanligast och dess popularitet har växlat genom åren. Ett nytt alternativ är Rezûm-systemet som använder radiofrekvent effekt för att omvandla vatten till ånga utanför kroppen. Ingreppet utförs via urinröret i lokalbedövning. Instrumentet förs in i urinröret och vattenångan skjuts in i prostatavävnaden via en liten nål som sticks in i prostata, 4-8 stick behövs beroende på storlek på prostata. Ångan som injiceras i prostatavävnaden sprids snabbt mellan vävnadscellerna. När ångan svalnar kondenseras den omedelbart vid kontakt med vävnad och den lagrade värmeenergin frisläpps, vilket orsakar celldöd. De döda cellerna absorberas av kroppen, vilket minskar volymen av prostatavävnaden bredvid urinröret. Processen med ångkondensering orsakar även en snabb kollaps av blodkärl i behandlingsområdet, vilket leder till att ingreppet är utan blödning. Efter behandlingen får man en kateter som får ligga på plats i 4-10 dagar innan ett dragningsförsök görs. Initiala resultaten är bra men hur det går på längre sikt har tidigare inte redovisats tidigare. Nu har man i en amerikansk studie rapporterat fem års uppföljning efter behandling. De tidiga goda resultaten stod sig och bara 4% behövde senare opereras. Svårighetsgraden av symtomen mätta med IPSS skalan halverades och livskvalitén förbättrades avsevärt. 
I en engelsk översikt publicerad förra året konstaterades att det finns åtta olika behandlingsmetoder tillgängliga i landet och att TURP skall bedömas som standardmetoden men att det kan finnas olika anledningar till alternativ däribland Rezum. Metoden är inte spridd i Sverige och finns förnärvarande bara vid en privatmottagning i Stockholm.

Referenser
McVary et al. Final 5-Year Outcomes of the Multicenter Randomized Sham-Controlled Trial of Rezūm Water Vapor Thermal Therapy for Treatment of Moderate-To-Severe Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia. J Urol. 2021 Apr 19.

Rezum for treating lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic Hyperplasia. Medical technologies guidance,Published: 24 June 2020 in www.nice.org.uk/guidance/mtg49