Frön skördas från trädets frukter

Nytt potensmedel från afrikansk rot

På Madagaskar har män använt kokade rötter från trädet Neobeguea Mahafalensis för att få ökad sexuell förmåga.

 

Forskare har nu identifierat liknande ämnen, så kallade fragmaliner, som kan extraheras fram ur fröer från andra trädslag. Uppsala företaget Dicot utvecklar nu detta som läkemedel för erektionsproblem och för tidig utlösning, samt minskad sexlust.

 

Uppsala företaget Dicot utvecklar läkemedel för sexuella dysfunktioner hos män. Dess läkemedelskandidat Libiguin adresserar sjukdomar som erektionsproblem och för tidig utlösning, samt minskad sexlust.


Det var Jarl Wikberg, professor i farmakologi vid Uppsala Universitet som hörde talas om rötter som kokades av männen från södra Madagaskar. De drack sedan dekokten och potensen förbättrades. Det var främst äldre män med sviktande potens. Jarl trodde inte på detta men fick en leverans av rötter som han kokade, frystorkade och gav till råttor. Till sin förvåning ökade den sexuella aktiviteten hos råttorna!


Efter detta ägnade han flera år att identifiera och isolera den aktiva substansen från rötterna. Man kom ganska snart på att man inte kunde använda rötterna för koncentrationen av detta ämne var för låg samt att träden växer i en mycket begränsad mängd på södra Madagaskar. Han hittade liknande molekyler i fröer från andra trädslag samt utvecklade en syntesmetod för att syntetisera dessa molekyler vidare till den aktiva molekylen. 

 

Det har utförts ett antal studier på djur, främst möss, då mängden substans varit begränsad. Att den sexuella aktiviteten ökar markant hos mössen har man kunnat återupprepa i samtliga försök. Dicot sjösätter nu ett toxikologiskt program för läkemedelskandidaten LIB-01. Det pågår fram till hösten 2021 och ska ligga till grund för ansökan om kliniska försök på människa.