Nästa versionen – skapa din egen profil

Digital vård utvecklas snabbt med bland annat tillkomst av nätläkare. Genom att introducera så kallade digitala assistenter ersätts delar av ett normalt läkarbesök. Vi tror att man med sådana hjälpmedel kan utveckla egenvård och ge rekommendationer om hur man kan orientera sig bland de olika vårdgivarna på bästa sätt.


Vi utvecklar ett digitalt verktyg för att kunna ge dig en bild av ditt mående och kunna få råd om förbättringar. Det bygger på frågeformulär som idag används i sjukvården. Formulären finns inlagda redan nu men kommer att kompletteras med möjligheten för dig att dokumentera uppgifter om ålder, kroppsvikt och eventuella läkemedel. Genom att vid upprepade tillfällen fylla i data kan du följa hur du mår över tid och förstå mera vad som påverkar dig.