Är chockbehandling bra för potensen?

Stötvågsbehandling (eng shockwave) används sedan många år utomlands som hjälpmedel hos män som har svårt att få stånd. Finns nu också i Sverige - men hjälper det?

Nu har nya studier rapporterats om effekten. 


Stötvågsbehandling används sedan många år rutinmässigt med stor framgång för att krossa njurstenar. Tidigare behövdes relativt stora operationer medan man nu kan få samma resultat med ett antal mottagningsbesök. Samma behandlingsmetod har sedan några år prövats på patienter som haft svårt att få stånd och ges nu också i Sverige. 

 

Varför skulle det hjälpa? Man tror att det kan påverka skadade blodkärl som kan vara en sjukdomsorsak. Resultaten har varit svårbedömda pga behandlingen utförts på olika sätt. Nu har resultat från ett antal kontrollerade kliniska studier sammanställts. I en rapport baserad på mer än 600 patienter fann man att de som behandlades hade cirka 6 ggr ökad chans att få en förbättring på kort sikt.

 

Nu har en studie med nästan tre års uppföljning visat att 40 % har nytta av behandlingen men det förutsätter att patienterna väljs ut rätt. Man skall ha minskad blodtillförsel i penis och de gäller ofta patienter med hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Vidare skall man bara ha måttliga besvär. Om det hjälper vid impotens efter prostatacanceroperation är inte klarlagt.

 

Referenser

Campbell JD, Trock BJ, Oppenheim AR, Anusionwu I, Gor RA, Burnett AL. Meta-analysis of randomized controlled trials that assess the efficacy of low-intensity shockwave therapy for the treatment of erectile dysfunction. Ther Adv Urol. 2019 Mar 29;11:1756287219838364. 

Adeldaeim HM, Abouyoussif T, Gebaly OE, Assem A, Wahab MMA, Rashad H, Sakr M,
Zahran AR. Prognostic Indicators for Successful Low-intensity Extracorporeal
Shock Wave Therapy Treatment of Erectile Dysfunction. Urology. 2020 Dec
26:S0090-4295(20)31516-8.