Ny metod för behandling av prostatacancer används nu i Uppsala

Operation av prostatacancer innebär att hela prostatan avlägsnas. Detta medför hög risk för att potensen försvinner efter ingreppet. Även strålbehandling leder till biverkningar pga att närliggande organ bestrålas.

 

En lösning på detta som fått stort intresse är lokala behandlingar mot prostatacancer. Detta innebär att bara det område av prostatan som innehåller cancer avlägsnas. Tre olika tekniker har använts med denna målsättning.

IRE (Irreversible elektroporation), en metod som innebär att man dödar cancerceller med elektricitet. Pulsande elektiska fält riktas mot tumörområdet via mm-grova nålar som sticks in i prostatan genom bäckenbottnen. De gör cellmembranet genomsläppligt varpå nanostora porer tar kål på cancercellen. Det uppstår ingen värme vid behandlingen vilket gör att den yttre uppbyggnaden av cellen förblir opåverkad. De friska cellerna kan så att säga växa, och organfunktionen bibehållas.

 

Kryo (frysbehandling av cancerceller). Metoden innebär att man under operation fryser prostatan via millimetergrova nålar som sticks in i prostatan genom bäckenbottnen och därefter tinar upp den i syfte att förstöra cancerceller. I Sverige erbjuds kryoterapi som behandling mot prostatacancer endast på ett fåtal platser, bland annat vid Skåne universitetssjukhus i Lund.

 

HIFU (Högintensivt fokuserat ultraljud). Metoden innebär att operatören, guidad av magnetkameraundersökning, fusionerat med ultraljud, får bilder av tumörens storlek och placering.

 

Nu behandlas svenska prostatacancerpatienter med HIFU inom ramen för en klinisk studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
”– En fördel är precisionen, att ultraljudsbehandlingen kan riktas bättre mot tumörer i prostata jämfört med exempelvis strålbehandling. Det innebär att man enbart behandlar själva tumörområdet och kan undvika större områden med de komplikationsrisker detta innebär. En annan fördel är kortare vårdtid. Behandlingen ges under narkos, men kan göras i dagkirurgi vilket innebär att patienten kan gå hem samma dag eller någon dag efteråt, säger Michael Häggman, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset.

 

Referenser
www.onkologiisverige.se/wp-content/uploads/2020/01/Ultraljud.pdf